Vzgojno izobraževalna ponudba

Nižja srednja šola, Osnovne šole, Otroški vrtci

Kaj je triletni VIP?

Obiettivi

Vzgojno izobraževalna ponudba

Contenuti

Vzgojno izobraževalna ponudba (VIP) je dokument, s katerim šola predstavi svoje storitve, vzgojne izbire, didaktične postopke, sprejete organizacijske rešitve, postopke vrednotenja ponudbe in doseženih rezultatov v enem triletju.

Risorse

sv.jakob_vin_2022-2025

pdf - 943 kb