Šolske številke

Šola v številkah

Slovenska šola razvija narodno zavest, posreduje kulturno dediščino ter ohranja kulturne običaje in navade slovenskega ljudstva.

81

Število učencev

10

Število razredov

8

Povprečni učenci / razred